Radot ģimeni, rodas mājas.
Parādās mīlestība, cerība, nākotne.
Reizē ar ģimeni stipri kļūstam arī mēs paši.

Šis materiāls palīdzēs tam notikt ātrāk, saprotamāk, vienkāršāk, lai Tev ir vieglāk spert nākamos soļos pēc svarīgā lēmuma pieņemšanas.
Tu vairs neesi viens!


Soli pa solim

Pietiks atrunu.
Tev ir vairāk ko dot, nekā pašam šķiet.
Pietiks nepamatotas paškritikas, pietiks baiļu.

Saņemies, sper pirmos soļus un radi ģimeni – sev un vēl kādam, kurš to ir pelnījis.

Iepazīsties ar ģimenes radīšanas soļiem un pēc tam izvērtē visas uzņemošo ģimeņu formas. Ņem vērā, ka bērnam vissvarīgākais ir mīloši cilvēki un labvēlīga vide, nevis ģimenes juridiskais statuss.

Iepazīties ar soļiem

1. Saņemšanās solis

Šis nav jautājums, kuru vērtēt vieglprātīgi. Noteikti par to esi domājis vai domājusi ļoti ilgu laiku, konsultējoties ar tuvajiem cilvēkiem, arī tādiem, kuriem jau ir pieredze. Mēs nevēlamies Tevi pārliecināt vai iežēlināt. Gluži otrādi – tas ir nopietns lēmums, kas jāpieņem pārdomāti, lai nenodarītu pāri bērnam un sev. Bet esam droši, ka bieži vien no izšķirošā soļa speršanas cilvēkus attur nepamatota paškritika un bailes.

Pietiek!

Tu esi labāks, nekā domā. Un Tu vairs neesi viens.

2. Sagatavošanās solis

Konsultējies savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai kādā no ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centriem.

3. Statusa iegūšanas solis

Iesniedz nepieciešamos dokumentus.

Pēc iesnieguma saņemšanas, bāriņtiesa izvērtē pretendenta atbilstību un motivāciju. Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa nosūta pretendentu apgūt mācību programmu vai apmeklēt psihologa konsultācijas atzinuma sagatvošanai. Tāpat tiek vērtēti dzīves apstākļi, viesojoties mājās.

4. Satikšanās solis

Izlem, ka vēlies radīt ģimeni konkrētam bērnam vai bērniem vai arī, ka sniegsi atbalstu bērnu aprūpes iestādē esošajiem bērniem. Gaidi bāriņtiesas ziņu vai vērsies kādā no ārpusģimenes aprūpes centriem.

Atbilstoši Tavam statusam, šajā solī notiek tikšanās ar konkrēto bērnu/bērniem.

Uzņemošo ģimeņu formas

Iepazīsties ar uzņemošās ģimenes formām

Kas ir adoptētājs?

Adoptētājs bērnam nodrošina iespēju augt patstāvīgā ģimenē.

Adoptētājam jābūt vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo. Nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un pieļaujamo adoptētāja un adoptējamā vecuma starpību var neievērot, ja adoptē sava laulātā bērnu. Tomēr arī šajā gadījumā adoptētājam jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam. Bērnu var adoptēt gan persona viena pati, gan laulātie.

Adoptētājam rodas radnieciska saite ar bērnu un bērns kļūst par adoptētāja mantinieku.

Adoptētājs iegūst tiesības un pienākums rūpēties par bērnu, viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.


Kas ir aizbildnis?

Par aizbildni var kļūt ikviena persona.

Aizbildnis uzņemas visas vecāku tiesības un pienākumus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Aizbildnim savs aizbilstamais visādi jāatbalsta, jāaizstāv un jāgādā par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu audzināšanu.

Aizbildnībā bērns saglabā savu identitāti un mantošanas tiesības no bioloģiskajiem vecākiem.

Aizbildņa statusam var pieteikties arī tad, ja nav zināms konkrēts bērns. Par aizbildni vienmēr ieceļ vienu personu.


Kas ir audžuģimene?

1. AUDŽUĢIMENE

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Vienam no audžuvecākam jābūt vismaz 25 gadus vecam un ne vecākam par 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusu var pretendēt pretendenti, kas netabilst minētajam vecumam. Par audžuvecāku var būt gan persona, gan laulātie.

2. KRĪZES AUDŽUĢIMENE

Tā ir audžuģimene, kurai ir vismaz 3 gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura ir gatava 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā jebkurā brīdī uzņemt bērnu neatkarīgi no vecuma un dzimuma, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes.

3. AUDŽUĢIMENE BĒRNAM AR INVALIDITĀTI,
kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Par specializēto audžuģimeni bērnam ar invaliditāti var kļūt ģimene, kurā vismaz vienam no laulātajiem (personai) ir vismaz 12 mēnešu personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Audžuģimene bērna aprūpi nodrošina uz laiku. Audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē bērns saglabā savu identitāti un mantošanas tiesības no biloģiskajiem vecākiem.


Kas ir viesģimene?

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā aprūpes iestādē ievietotu bērnu.

Salīdzini statusus bērnu uzņemšanai ģimenē

Adoptētājs

Kāpēc izvēlēties šo statusu?

Ja vēlies uzņemt bērnu ģimenē pastāvīgi - bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli ar mantošanas tiesībām.

Pienākumi, kādus uzliek statuss

Adotētājs kļūst par bērna vecāku. Rodas radniecība.

Laiks, kas jāvelta bērnam

Bērns dzīvo Tavā ģimenē.

Bērna juridiskais statuss

Lai adoptētu, bērnam ir jābūt juridiski brīvam.

Iesniedzamie dokumenti bāriņtiesā

Iesniegums, narkologa un psihiatra atzinums un citi dokumenti pēc bāriņtiesas pieprasījuma.

Aizbildnis

Kāpēc izvēlēties šo statusu?

Ja vēlies stāties vecāku vietā bārenim vai bez vecāku gadības palikušam bērnam.

Pienākumi, kādus uzliek statuss

Aizbildnis pilda vecāku pienākumus un tiesības. Jānodrošina bērnam labvēlīgi sadzīves apstākļi un aprūpe, un jāpilda citi vecāka pienākumi un tiesības.

Laiks, kas jāvelta bērnam

Bērns dzīvo Tavā ģimenē.

Bērna juridiskais statuss

Bērnam nav jābūt juridiski brīvam.

Iesniedzamie dokumenti bāriņtiesā

Iesniegums, narkologa un psihiatra atzinums un citi dokumenti pēc bāriņtiesas pieprasījuma.

Audžuģimene

Kāpēc izvēlēties šo statusu?

Ja vēlies bērna aprūpi nodrošināt uz laiku, kamēr bioloģiskie vecāki ir gatavi uzņemt bērnu atpakaļ vai bērnam tiek iecelts aizbildnis, vai tiek adoptēts.

Pienākumi, kādus uzliek statuss

Audžuģimene nodrošina bērnam labvēlīgus sadzīves apstākļus un aprūpi uz laiku, kamēr bērns atrodas audžuģimenē.

Laiks, kas jāvelta bērnam

Bērns dzīvo Tavā ģimenē.

Bērna juridiskais statuss

Bērnam nav jābūt juridiski brīvam.

Iesniedzamie dokumenti bāriņtiesā

Iesniegums, narkologa un psihiatra atzinums un citi dokumenti pēc bāriņtiesas pieprasījuma.

Viesģimene

Kāpēc izvēlēties šo statusu?

Ja vēlies bērnu aprūpes iestādes bērnam/-iem palīdzēt jau tagad, laiku pa laikam nodrošinot ģimenisku vidi un mīlestību nedēļas nogalēs vai brīvdienās.

Pienākumi, kādus uzliek statuss

Viesģimene sniedz bērnam visdažādāko atbalstu, kopā pavadot laiku.

Laiks, kas jāvelta bērnam

Bērns ciemojas uz pāris dienām, kad esi gatavs bērnu uzņemt. Statuss neparedz noteiktu regularitāti un minimālo ciemošanās reižu skaitu, bet bērni priecājas par katru reizi.

Bērna juridiskais statuss

Bērnam nav jābūt juridiski brīvam.

Iesniedzamie dokumenti bāriņtiesā

Iesniegums, ārsta izziņa un citi dokumenti pēc bāriņtiesas pieprasījuma.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri

Atbalsta centru galvenie uzdevumi:

Pabalsta kalkulators

Ja arī Tu apsver iespēju kļūt par aizbildni, audžuģimeni vai adoptētāju vai arī to jau esi izdarījis, liec lietā īpašu rīku, ar kuru iespējams ātri un vienkārši noskaidrot saņemamos pabalstus, to apmērus. Ievadot kalkulatorā savus ieņēmumus, jau esošo vai plānoto bērnu skaitu ģimenē un citu informāciju, tiek automātiski aprēķināti gan konkrētajā situācijā pieejamie pabalsti, gan to maksāšanas kārtība.

manasfinanses.lv/kalkulatori

Kalkulatoru izstrādājuši:
"Swedbank" Finanšu institūts un atbalsta programma "Plecs" sadarbībā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.